Το τεχνικό γραφείο "Εμβέλεια" δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών, των μελετών και των αδειοδοτήσεων ιδιωτικών, αλλά και δημόσιων έργων.

Με μία ομάδα που αποτελείται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων όπως πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες κ.α, η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εργασιών στους τομείς μελετών, κατασκευών και υπηρεσιών μηχανικού.

Το τεχνικό γραφείο και σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες μηχανικούς δραστηριοποιείται γύρω από την:

  • Έκδοση αδειών

  • Έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού

  • Αυτοψίες - Ενεργειακές επιθεωρήσεις

  • Μελέτη - Επίβλεψη - Κατασκευή ιδιωτικών έργων

  • Αποτυπώσεις - Τοπογραφικά διαγράμματα

  • Υπηρεσίες τακτοποίησης αυθαιρέτων

  • Αυτοψίες ακινήτων

  • Επιμετρήσεις