Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

 

Η "Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου" αφορά την πλήρη καταγραφή όλων των ακινήτων της χώρας, η οποία μέσα απο την ηλεκτρονική διαδικασία θα προβάλλει την υπάρχουσα κατάσταση κάθε κτιρίου, ιδιωτικού ή δημοσίου και θα μεταφέρει τα στοιχεία σε μιά ειδική πλατφόρμα που θα τηρείται στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η καταγραφή και η απόκτηση της ταυτότητας θα καθίσταται υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο 3843/2010 και θα περιλαμβάνει:

 • την οικοδομική άδεια του κτιρίου

 • τα εγκεκριμένα σχέδια βάσει της οικοδομικής άδειας

 •  το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου 

  ή τμημάτων αυτού

 • τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το 

  κτίριο όπως κατασκευάσθηκε τελικώς

 • το έντυπο ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη 

  του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού

 • το έντυπο ελέγχου για τη στατική μελέτη του 

  κτιρίου

 • το έντυπο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχα−

  νολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου

 • το βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι 

  εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπου αναγράφεται η ημε−

  ρομηνία λήψης του

 • τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής 

  δαπανών του κτιρίου

 • πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρί−

  ου.

 

Ηρακλείτου 93

Τ.Κ. 152 38,

Πάτημα Χαλανδρίου

 

 

T: 210 63 96 157

M: 694 720 69 34

2014 by emveliagroup

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now